ฝันว่าตัวเองตาย

ฝันว่าตัวเองตาย ฝันว่าเราเสียชีวิตแล้ว
ทํานายฝันว่า ความฝันเช่นนี้ถือเป็นนิมิตที่ดี ทำนายได้ว่า ท่านจะปราศจากซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ หากเจ็บไข้ไ้ดป่วยอยู่ อาการเจ็บไข้ไ้ดป่วยก็จะหายในเร็ววัน และในภายภาคหน้าท่านจะไม่เจ็บง่าย ไม่ป่วยง่าย อายุมั่นขวัญยืนสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน

เลขเด็ด 0, 1, 4
สีนำโชค สีแดง
ทิศนำโชค ทิศตะวันตก

ฝันเห็นญาติสนิทมิตรสหายตาย ฝันเห็นญาติสนิทมิตรสหายเสียชีวิต
ทํานายฝันว่า หากฝันเป็นคนอื่นเสียชีวิตเช่นนี้แล้ว ทำนายได้ว่า บุคคลผู้นั้น จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่าย มีอายุยืนนาน อีกทั้งยังนำมาซึ่งความสุข และนำมาซึ่งโชคลาภแก่ท่านอีกด้วย

เลขเด็ด 0, 1, 4
สีนำโชค สีแดง
ทิศนำโชค ทิศตะวันตก                                                   โฆษณาโดย Google

หมวดหมู่